Loading Events
This event has passed.

Een ruimte voor non-conformistische denkers, kunstenaars en ondernemers

No University wil een beweging zijn waar creatieve geesten, ‘scholars’ in de wetenschap, de kunsten en het ondernemerschap samenkomen om op fundamenteel niveau aandacht te besteden aan de vraagstukken van deze tijd.

Is het Los Angeles van nu, de wereld van Blade Runner, ons voorland? Hoe kunnen we ontsnappen aan een dystopische toekomst? Wat vraagt het om bewustzijn te ontwikkelen? De pandemie te gaan beschouwen als een radicaal keerpunt? Hoe kunnen jonge kunstenaars, wetenschappers en ondernemers op een kritische en creatieve manier helpen bij het herijken van de toekomst? Hoe kan het hoger onderwijs worden tot een broedplaats met een nieuw elan? Wat vraagt dat van de overheid, het werkveld, en de instituties?

De Coronacrisis brak uit aan het einde van 2019 en beleefde in Nederland zijn hoogtepunt in de twee jaar daarna. Wat we kunnen leren van de coronacrisis? Is het een nieuw historisch markatie-moment? Vraagt de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de crisis om een grondige herbezinning op onze uitgangspunten? Is het tijd voor een nieuw perspectief op de samenleving in al zijn geledingen? Wat vraagt dit alles van het hoger onderwijs en onderzoek? De jongere generatie voorvoelt de noodzaak van verandering.

Op basis van zijn ervaringen in Los Angeles in de afgelopen drie jaar zal Jeroen Lutters een eerste aanzet geven tot het gesprek, met daarbij de focus op vier belangrijke thema’s waar we mee te maken hebben en die vragen om een herijking; de ecologische ontwrichting, de sociale ongelijkheid, de vervreemding van de wetenschap en de technologische luchtbel waarin wij leven. Thema’s die kenmerkend zijn voor de huidige situatie in Californië, waar de problemen zich veel groter en sterker aftekenen dan in Nederland, maar ons een goed beeld geven om na te denken over de pandemie als mogelijk keerpunt.

Jeroen Lutters, lector bij ArtEZ University of the Arts, en visiting Professor aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Californië, oprichter van No University, het Teachers College Windesheim, de Bernard Lievegoed University, de International Master Artist Educator.


Dr. Jeroen Lutters, foto: Boris Lutters

AANMELDEN

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top