Loading Events

24 april, Gebouw 50 (het gebouw 50 staat achteraan op spoorzone Hanzeland, Zwolle)

17.00 – 17.30 inloop
17.30 start
21.30 uur einde

TICKETLINK

Als toekomstmaker bouwen we aan een leuk, mooi, duurzaam en energiek Nederland. Toekomstverhalen helpen bij de ontwikkeling van zo’n wereld. Verhalen verbinden mensen, nodigen uit tot verandering en geven inzicht in de leefwereld van mensen. Je bent van harte uitgenodigd voor een inspirerende avond gewijd aan het samen maken van deze toekomstverhalen. Een avond waarin we de oproep doen om een nieuwe plek te creëren waar onderwijs en onderzoek samenkomen om een andere toekomst te maken.

In een tijd waarin verandering een constante is, geloven wij in de kracht van verbeelding. Daarom roepen we kunstenaars, wetenschappers en makers op om samen te werken aan het verbeelden van een andere toekomst. Een toekomst die niet beperkt wordt door het bekende, maar gedreven wordt door innovatie. De avond zal een open discussie zijn over de mogelijkheden van een lab voor toekomstmakers in de Spoorzone onder de naam (No) University. We zullen iteratief werken, met meerdere bijeenkomsten waarin plannen ontstaan en ideeën bloeien.

Het hoogtepunt van onze gezamenlijke inspanningen zal een conferentie in november zijn, dat we samen zullen organiseren. We nodigen je uit om deel te nemen aan deze unconference en samen met ons te verkennen welke kansen No University biedt. Waar liggen de mogelijkheden? Hoe kunnen onderwijs en onderzoek een rol spelen in het vormgeven van onze toekomst? En waar kan kunst een waarde toevoegen aan deze verkenningen. Je ideeën zijn van onschatbare waarde en we kijken uit naar je bijdrage.

De avond start met samen eten, een samenkomst van verschillende velden en sectoren, maar allemaal op zoek naar een nieuwe toekomst.

Een unconference is een open plek waar ieder zijn stem kan laten horen. In tegenstelling tot traditionele formats heeft een unconference een zelforganiserend karakter. De deelnemers
plannen zelf de sessies door een Post-It met titel en naam op een raster van sessies te plaatsen.

In No University ontwikkelen we vanuit verschillende onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) samen met bedrijven, maatschappelijke instellingen en de overheid een interdisciplinaire onderzoeks-, ontwerp- en ontwikkelruimte waar we ons richten op het lokaal vertalen van grote ecologische, sociale en technologische vraagstukken.

In deze unconference willen we samen met jou verkennen welke kansen No University biedt. Waar liggen mogelijkheden? Hoe en waar zou onderwijs, onderzoek en de kunsten een rol kunnen spelen? Zie jij mogelijkheden? Heb jij ideeën? Kom dan op deze unconference. Kom op tijd en eis een tijdslot in het programma op!

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top