Loading Events
This event has passed.

De fenomenologie van de academie van de toekomst. Een zoektocht naar een mogelijke architectuur die de gevoelens en verbeelding oproept die noodzakelijk zijn om te leren.

“The ultimate meaning of any building is beyond architecture; it directs our consciousness back to the world and towards our own sense of self and being. Profound architecture makes us experience ourselves as complete embodied and spiritual beings”. (Juhani Pallasmaa, 2013, The Eyes of the Skin. Architecture and the senses.)

Het ruimtelijk ervaren, denken en leren is ‘embodied’; het is een belichaamde ervaring. Architectuur begrijpen we ook met ons lichaam. Architectuur kan ons ontroeren of bewegen als zij in staat is iets te raken dat diep in onze vergeten herinneringen begraven ligt. Architectuur kan je verbonden laten voelen met het grotere, ze kan verbinden of isoleren. De vormgeving en ruimtelijke manifestatie van de fysieke leeromgeving is dus van invloed op je leerervaring. De mens is én lichaam, én geest.

Aan de hand van voorbeelden van belichaamde ervaring en fenomenologische architectuur, zoek ik samen met jullie naar het antwoord op de vraag hoe jouw ideale leeromgeving en -ervaring vorm eruit kan zien. Wil jij daarover meedenken meld je dan nu aan!

Jolijn Valk in de Europatunnel in Hengelo. Beeld Jeroen Musch

Jolijn Valk is een maatschappelijk en inhoudelijk gedreven architect, onderzoeker, docent en activist voor een sterke en geëmancipeerde architectuur- en ontwerpcultuur. Ze werkt vanuit een strijdvaardig en sterk geloof dat de architectuur en diepe schoonheid van de leefomgeving bijdraagt aan een rechtvaardige, inclusieve samenleving en aan gelijke kansen. Ze houdt zich bezig met een breed spectrum aan complexe opgaven, waarbij ze voortdurend op zoek is architectuur, landschapsontwerp en stedenbouw te positioneren in de maatschappij en hoe ruimtelijke interventies doorklinken in de samenleving.

Jolijn is opgeleid aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en heeft als architect gewerkt bij verschillende gerenommeerde architectenbureaus, waaronder sinds 2013 haar eigen bureau Urban Echoes. Van 2021-2023 was zij voorzitter van de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architecten. Als programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.o.v. BZK en OCW) positioneert en agendeert ze momenteel bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de rol van ontwerp- en verbeeldingskracht bij maatschappelijke opgaves. Daarnaast heeft ze als architect-lid zitting genomen in verschillende welstand commissies van Nederlandse gemeenten, nam ze deel aan verschillende architectuurjury’s en is ze gastdocent, examinator en afstudeermentor bij verschillende Nederlandse architectuurscholen en -academies.

AANMELDEN

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top